Hivatalos információk

  • HPO
  • Hivatalos információk

Hivatalos információk

1. A telephely bemutatása

A digitális kereskedés megbízhatóságára vonatkozó 2004. június 21-i 2004-575 számú törvény 6. cikke értelmében fontos a https://hpo.fr/ honlap használóinak, hogy megismerjék, hogy kik azok, akik részt vettek a honlap készítésénél és a későbbi frissítésénél is:

Tulajdonos : Groupe HPO – SA 40337738500014 – ZAC les Lescheres 74460 MARNAZ

Készítette :  : Pamplemousse com’ Annecy

A publikációért felelős : M. Olivier Sauvaget – o.sauvaget@hpo.fr

A publikációért felelős személy lehet természetes vagy jogi személy.

Webmaster : A technikai módosításokkal megbízott személy neve. – A technikai módosításokkal megbízott személy e-mail címe.

Tárhely szolgáltató: Ki a honlap tárhely szolgáltatója?– A tárhely szolgáltató postai címe.

Hitelek : a hivatalos megjegyzéseket a  Subdelirium création de site internet Angoulême hozta létre, és ajánlotta

2. A honlap felhasználására és a javasolt szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételek

https://hpo.fr/ honlap használata azzal jár, hogy az azt használó személy teljes egészében elfogadja az alábbiakban leírt, felhasználásra vonatkozó általános feltételeket. Ezeket az általános feltételeket bármikor lehet módosítani vagy kiegészíteni, így tehát arra kérjük a https://hpo.fr/ honlap felhasználóit, hogy rendszeresen látogassanak vissza az oldalra.

Ehhez a honlaphoz elvileg bármikor hozzáférhetnek a felhasználók. Mindazonáltal a HPO csoport dönthet úgy, hogy műszaki karbantartás miatt szünetelteti a hozzáférést, de mindent megtesz annak érdekében, hogy ennek dátumáról és a beavatkozás időpontjáról előre értesítse a felhasználókat.

https://hpo.fr/ honlap aktualizálását rendszeresen elvégzi Olivier Sauvaget úr. Ugyanúgy, a jogszerű bejegyzések is bármikor módosíthatók: a felhasználó is tegye meg ezt a lehető leggyakrabban, hogy megismerjük a véleményét.

3. A nyújtott szolgáltatások leírása. 

https://hpo.fr/ honlap készítésének a célja, hogy információt szolgáltasson a társaság valamennyi tevékenységére vonatkozóan.

A HPO csoport igyekszik a lehető legpontosabb információkkal szolgálni a https://hpo.fr/ honlapon. Ugyanakkor nem vonható felelősségre, ha valamilyen adat kimarad, pontatlan, vagy ha hiányosságok vannak az aktualizálásában, bármilyen tényről is legyen szó akár miatta, akár egy harmadik fél hibájából, aki az információt közölte.

A https://hpo.fr/ honlapon szereplő összes információ tájékoztató jellegű, és változhat. Másfelől, a https://hpo.fr/ honlapon szereplő adatok nem terjednek ki mindenre. Azzal a fenntartással adták ki, hogy figyelembe kell venni, hogy online adatok felhasználásával készültek, és esetleg módosításra kerülhetnek.

4. A műszaki adatokra vonatkozó szerződéses korlátozások

A honlap a JavaScript technológiát használja.

A honlap nem hibáztatható olyan anyagi károkért, amelyek a honlap felhasználása miatt keletkeztek. Ugyanakkor, a honlap felhasználója kötelezettséget vállal, hogy a honlap megtekintésekor olyan modern informatikai eszközt használ, ami nem okozhat vírust, és ellenőrzött, utolsó generációs internetes navigáló programmal dolgozik

5. Szellemi tulajdon és annak megsértése

A HPO csoportot illeti meg a szellemi termékek tulajdonjoga vagy használati joggal rendelkezik minden olyan anyag esetében, amely hozzáférhető a honlapon keresztül, különösen a szövegeket, képeket, grafikákat, logókat, ikonokat, hanganyagokat, szoftvereket illetően.

Tilos a teljes honlap vagy valamelyik részének bármilyen másolása, megjelenítése, módosítása, publikációja, adaptációja, bármi legyen is az ahhoz felhasznált eszköz, kivéve, ha a HPO csoport erre előzetesen írásbeli engedélyt adott.

A honlap, vagy annak bármely összetevőjének engedély nélkül történő felhasználása hamisításnak számít, büntetést von maga után, és ellene eljárás indul a Szellemi termékek szerzőjét megillető jogokkal foglalkozó kód és a L.335-2 cikk rendelkezéseinek értelmében

6. A felelősségvállalás kiterjedése

A HPO csoport nem vonható felelősségre azokért a közvetlen és közvetett károkért, amelyek a felhasználó eszközeiben keletkeztek a https://hpo.fr/ honlap használata közben, és amennyiben olyan eszközöket használtak, melyek nem feleltek meg a 4. pontban felsorolt specifikációknak, hibás eredményeket (bug) jelez a rendszer vagy inkompatibilitás figyelhető meg.

A HPO csoport az olyan közvetett károkért sem vonható felelősségre, (mint például egy piac vagy egy lehetőség elvesztése) melyek a https://hpo.fr/ honlap használata miatt keletkeztek.

Interaktív felületek (fel lehet tenni kérdéseket a kapcsolat menüpontban) állnak a felhasználók rendelkezésére. A HPO csoport fenntartja a jogot, hogy töröljön előzetes értesítés nélkül minden olyan tartalmat, amely ezen a felületen található, ha nem illeszkedik a Franciaországban alkalmazott jogszabályhoz, különösen az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket illetően. Adott esetben a HPO csoport arra is fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja a magánjogi vagy büntetőjogi felelősséget, különösen rasszista, sértő, becsületsértő, vagy pornográf tartalmú szövegek esetében, bármi legyen is az erre használt eszköz (szöveg, fénykép…).

7. Személyes adatok kezelése

Franciaországban a személyes adatok védelmét az 1978. január 6-ai 78-87, a 2004. augusztus 6-i 2004-801 számú törvény, a Büntető törvénykönyv L. 226-13 számú cikke és az 1995. október 24-i Európai Direktíva védi.

https://hpo.fr/ honlap használata során a következő információk gyűjtésére van lehetőség: azon linkek web címe, melyekkel a felhasználó eljut a https://hpo.fr/ honlaphoz, a felhasználó internet hozzáférése, a felhasználó IP címe (egyedi hálózati azonosító).

A HPO csoport semmiféleképpen nem gyűjt személyes adatokat a felhasználóról, csak akkor, ha a https://hpo.fr/ honlap által kínált szolgáltatásokhoz erre szükség lenne.  A felhasználó a legjobb ismeretei szerint megadja ezeket az információkat, különösképpen akkor, amikor azok regisztrálását ő végezte. A https://hpo.fr/ honlap felhasználóit pontosan tájékoztatni kell arról, hogy ezeknek az információknak a megadása kötelező vagy nem.

Az informatikára, fájlokra, és a szabadságra vonatkozó 1978. január 6-i 78-17 számú törvényrendelet és a 38. cikk rendelkezéseinek megfelelően minden felhasználó rendelkezik hozzáférési, kiigazítási, vagy ellenvetési joggal a személyes adatokkal kapcsolatosan úgy, hogy a kérését írásban, aláírva adja be, azonosító igazolás másolatával szintén aláírva, és ráírva a pontos címet, amelyre a választ kéri.

A https://hpo.fr/ honlapon a felhasználóról semmilyen személyes jellegű információ nem kerül publikálásra, tudtán kívül nem cserélik, nem töltik le, nem adják át vagy, nem adják el adatait harmadik személynek semmilyen eszközön. Csak abban az esetben kerülhetne sor ezeknek az információknak az átadására, ha a HPO csoportot megvásárolnák, és a jogai szerint lehetővé válna az információk átadása az esetleges vevőnek, aki szintén köteles lenne ugyanazokat a kötelezettségeket tiszteletben tartani a https://hpo.fr/ felhasználói adatainak megőrzésére és módosítására vonatkozóan.

A honlapot nem kell jelenteni a CNIL-nek, mivel nem tartalmaz személyes információkat.

Az adatbázisok védelmét garantálják az 1998. július 1-i törvény rendelkezései, melyek felülírják az 1996. március 11-i 96/9 direktívákat, és melyek lényege az adatbázisok védelme

8. Hiperhivatkozások és cookie-k

https://hpo.fr/ honlap tartalmaz olyan hyperhivatkozásokat, amelyek más honlapokra mutatnak, és amelyeket a HPO csoport engedélyezett. Azonban a HPO csoportnak nem áll módjában leellenőrizni a megtekintett honlapok tartalmát, és emiatt nem vállalhat felelősséget annak tartalmával kapcsolatosan.

A https://hpo.fr/ honlapon történő böngészéskor úgynevezett cookie-k jelenhetnek meg a felhasználó számítógépén. A cookie egy kisméretű fájl, amely miatt nem lehet azonosítani a felhasználót, de ami információkat regisztrál egy honlapon a számítógép böngészőjével kapcsolatosan. Az így szerzett adatokkal könnyebbé válik a további böngészés a honlapon, és még az is a küldetésük, hogy lehetővé tegyenek különböző kereséseket.

Amennyiben nem engedélyezzük a cookie-kat, annak az lehet a következménye, hogy lehetetlen hozzáférni bizonyos szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor a felhasználó konfigurálhatja a számítógépét a következő módon, hogy megakadályozza a cookie-k megjelenését:

Internet Explorer esetében: vezérlőgomb (fogaskerék formájú piktogram a jobb felső sarokban) / Internet opció. Klikkeljen a Bizalmas kezelés gombra, és válassza ki a következőt: Tiltson le minden cookie-t. Érvényesítse az OK gombbal.

Firefox esetén: a böngésző ablak felső részén klikkeljen a Firefox gombra, majd menjen az Opciók parancsgombjára. Klikkeljen a Magánélet gombra.
Állítsa be a Védelemre szolgáló eszközöket: használjon az előzményeknél személyre szabott paramétereket. Végül szüntesse meg a bejelölést, hogy ezzel letiltsa a cookie-kat.

Safari esetében: Klikkeljen a böngészőnél a jobb felső sarokban a menüt ábrázoló piktogramra (fogaskerékkel jelzik). Válassza ki a paramétereket. Klikkeljen a Jelenítse meg a Jelenlegi szűkített paramétereket. A « Bizalmas kezelés» résznél klikkeljen a Tartalom paramétereire. A « Cookie-k» részben letilthatja a cookie-kat.

Chrome esetén: Klikkeljen a böngészőnél a jobb felső sarokban a menüt ábrázoló piktogramra (három vízszintes vonallal jelzik). Válassza ki a szűkített paramétereket. Jelenítse meg a Jelenlegi paramétereket. A « Bizalmas kezelés» résznél klikkeljen a Tartalom paramétereire. A « Cookie-k» részben letilthatja a cookie-kat.

9. Alkalmazandó jog és Bíróság kijelölése

Bármely jogvita esetén, amely a https://hpo.fr/ honlap használatával kapcsolatban merül fel, a francia jog az irányadó. A döntés a párizsi illetékes Bíróság kizárólagos hatáskörébe

10. A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Az 1978. január 6-i 78-87 számú törvény, nevezetesen a 2004. augusztus 6-án módosított 2004-801 számú informatikáról, fájlokról és szerzői jogokról szóló törvény.

A 2004. június 21-i 2004-575 számú, digitális gazdaságról szóló törvény.

11. Szóhasználat.

Felhasználó : Internethasználó, aki belépésnél  a fent említett honlapot használja.

Személyes információk: «azok az információk, melyek lehetővé teszik, hogy bármely módon, közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehessen a természetes személyeket, akikre a jogszabályok alkalmazhatók» (1978. január 6-i 78-17-es jogszabály 4. cikke).